Video TEČAJ: Naravoslovje v vrtcu in 1. triadi

Za vas imamo pripravljen spletni video tečaj v obliki video vsebin in tekstovnih zapisov (pdf dokumenti), v katerih je napisano vse potrebno za uspešno samostojno izvajanje in implementacijo predstavljenih dejavnosti v vaš učni proces.
S klikom na spodnji gumb odkrij svet naravoslovja 👇 👇 👇


PREDAVANJA:

Učenje z delom “GLAVA, ROKE IN SRCE” – kako prebuditi  navdušenje pri učiteljih

Kako preko učenja z delom do večje učne uspešnosti in bolj motiviranih otrok?
Učitelji velikokrat vemo, kaj deluje, a pogosto uporabljamo premalo tega. Morda nismo vešči v tem, morda ne vemo, kaj bodo rekli kolegi, starši in ravnatelj in kako se bodo odzvali učenci. Kot učitelji moramo tudi eksperimentirati, se lotiti česa novega in vreči ven kaj, kar že dolgo uporabljamo.  Morda ne bo uspelo, morda ne bo uspelo prvič, morda bom moral kaj spremeniti. A skozi ta proces se seveda učimo in rastemo.

Pri učenju uporabljamo roke in glavo

Tudi v pedagoškem poklicu velja načelo 80 / 20 ali Paretovo načelo:

 • z 20 % učnih aktivnosti dosežemo 80 % znanja in veščin pri učencih  (če ugotovimo katerih je tistih 20%, lahko dosežemo precejšnjo spremembo)
 • Velja seveda tudi obratno: 80 % učnih – lahko rečemo tudi učiteljevih aktivnosti prinaša le 20 % rezultatov (pogosto vlagamo veliko truda in čas v nekaj, kar učenci spregledajo, preslišijo ali pozabijo naslednji dan.

Katere vsebine, načine dela in dejavnosti lahko torej brez velike škode izpustite in katere lahko razširite ter tako dosežete večjo uspešnost in učinkovitost učenja oz. večji premik k še bolj kakovostni šoli? 

Predavatelj
Predavanje izvaja Danilo Kozoderc, univ. dipl. inž. el. in prof. sociologije ter filozofije, ki je 11 let poučeval strokovno-teoretične predmete na srednji  šoli, 10 let deloval kot skavtski voditelj ter tudi usposabljal skavtske voditelje, več kot 15 let pa tudi pripravlja in vodi poslovna usposabljanja. O svoji izkušnji pedagoškega dela pravi: 

Ko sem sam pred slabimi tridesetimi leti vstopal v učilnico kot učitelj, sem bil poln navdušenja. Mladim sem želel omogočiti čim več izkustvenega učenja. Pripravljal sem poskuse in delavnice.
Počasi pa je to navdušenje pojemalo. Razlogov za to je več. Praktičnega dela nisem bil zelo vešč. Vzelo mi je precej časa. Na voljo ni bilo primerne opreme. Tako po malem so se nabirale stvari in vedno manj je bilo vključevanja izkustvenega učenja. Poučevanje je postajalo rutina in v to poučevanje sem dajal vedno manj sebe.

Ko sem zaradi zelo nizkega vpisa na šolo, kjer sem delal, izgubil službo, je to bilo olajšanje. Odprli so se novi izzivi. Danes v okviru Modre delavnice in Zavoda Simetris zopet delam z otroki od 3 do 19 let. Moje in naše vodilo je postalo ravno učenje z delom. Naučil sem se, da lahko najdem tudi zelo enostavne materiale in pripomočke, s katerimi omogočim učencem dobro učno izkušnjo. Spoznal sem, da se na konkretne izkušnje prime zelo veliko znanja. Izkušnje so potrdili, da je znanje povezano z delom veliko bolj uporabno in tudi trdno. I nenazadnje – morda pa celo najbolj pomembno – izkušnja je prijetna in zabavna tako za učence kot za učitelje.

Sam sem pri svojem delu z otroki vrgel ven 80 % podajanja teorije in močno razširil čas, ko otroci aktivno ustvarjajo in se učijo z delom. In to je postalo tudi eno od temeljnih načel dela z otroki v Modri delavnici.

V zadnjih 10 letih smo v Modri hiški in Modri delavnici izvedli številne delavnice, tehnične in naravoslovne dneve ter tabore, kjer smo sledili vodilu 80/20 . V dejavnost smo vključili približno 80 % ustvarjanja in eksperimentiranja in 20 % teorije. Teorija pa je seveda bila zelo povezana s to konkretno prakso.

V pričujoče predavanje vključim področja tehnike, naravoslovja, humanistike in družboslovja. Učitelje izzovem, obrnem na glavo kakšno ustaljeno didaktično načelo in pokažem nekaj konkretnih možnosti, kako lahko v poučevanju bolj povezujejo roke in glavo in kako to prinaša več zadovoljstva učitelju in hkrati tudi učencem.

 Res vam hvala za razvetritev možganov, kot se je izrazila učiteljica glasbe. Danes na sestanku so učitelji imeli še kar nekaj idej na teme oz izzive, ki ste jih vi včeraj izpostavili.
Meta Trček, ravnateljica OŠ Brezovica

 Sva učiteljici TIT in LUM in pri svojem delu poskušava preko izdelkov naučiti otroke teoretičnih znanj. Večkrat nama je to izziv, ker učenci velikokrat najdejo rešitve, ki jih nisva predvideli. To pa je tako bistvo najinih predmetov. Čeprav porabiva več časa kot je predvideno za obravnavo snovi, pa je zadovoljstvo učencev tako kot naju, toliko večje. Se popolnoma strinjava z vašo predstavitvijo dela in učenja in jo bova s pridom uporabili.
 
Simona Žagar Cvitić in Mihaela Pristavec Košuta, OŠ Brezovica


Predavanje traja 90 minut. Predavanje je frontalno in vzpodbudi udeležence, k razmisleku in dialoguPraktične demonstracije podkrepijo govorjeno in obenem predstavljajo ideje, ki jih lahko učitelji vključijo v pouk. V drugem – dialoškem delu – učitelji spregovorijo in skupaj iščejo poti do poučevanja, ki dodaja nekaj veselja tako učiteljem kot učencem in je seveda tudi uspešno in učinkovito.

 • Cena predavanja je 260 EUR + DDV + potni stroški.
 • Za rezervacijo ali dodatne informacije: 040 395 951, info@simetris.si

 

Vse prepogosto dajemo mladim utrgano cvetje, ko bi jih vendar morali učiti, kako naj vzgojijo lastne rože. John Gardner


⭐ Učitelj med avtonomijo, odgovornostjo in avtoriteto. 

Predavanje malo provocira, odpira razmišljanje, postreže s konkretnimi primeri in v drugem delu odpre prostor dialoga med udeleženci, ki vodi k iskanju lastne odgovornosti, avtonomije in avtoritete. 

Predavanje traja 90 minut. Predavanje je frontalno in vzpodbudi udeležence, k razmisleku in dialoguPraktične demonstracije podkrepijo govorjeno in obenem predstavljajo ideje, ki jih lahko učitelji vključijo v pouk. V drugem – dialoškem delu – učitelji spregovorijo in skupaj iščejo poti do poučevanja, ki dodaja nekaj veselja tako učiteljem kot učencem in je seveda tudi uspešno in učinkovito.

 • Cena predavanja je 260 EUR + DDV + potni stroški.
 • Za rezervacijo ali dodatne informacije: 040 395 951, info@simetris.si

Spremljevalci na poklicni / karierni poti

Predavanje za učitelje in svetovalne delavce

POVEZAVA DO DOKUMENTA

Veliko osnovnošolcev v osmem in še v devetem razredu ne ve, za kateri poklic se odločiti. Posledično tudi ne vedo, katero srednjo šolo izbrati.

Osnovna šola ima velik potencial, da lahko otroku pomaga pri odločanju za izbiro poklica. Veliko priložnosti je za to, le prepoznati jih moramo in izkoristiti.

Starši pričakujejo od šole, da omogoči otrokom kar največ priložnosti za prepoznavanje poklicnih možnosti in načrtovanje karierne poti. Želijo si da šola aktivno postaja del  vseživljenjske karierne orientacije za otroke

Veliko priložnosti ne zahteva zahtevnih priprav ali posebne dejavnosti oz. cele ure ali celo celega dne. Potrebno pa je zavedanje posameznega učitelja in kratka priprava, da začne elemente karierne orientacije vključevati v redne šolske ure.

Predavanje “Spremljevalci na poklicni poti“ bo predstavil naslednje:
 • Kaj so ključni element poklicno – kariernih odločitev?
 • Pred katerimi pomembnimi odločitvami stoji osnovnošolec?
 • Pet minut za  poklicno in karierno usmerjanje pri kateremkoli predmetu?
 • Katere dejavnosti in kako jih vključimo v razredne ure in dneve dejavnosti?
 • Kako moderirati poklicne odločitve?
 • Kako načrtovati izkušnje, ki bodo učencu pomagale odkrivati njegov karierni presek?
 • Usmerjati in priporočati: strokovno šolo ali gimnazijo, perspektivni poklic ali pustiti sanjam prosto pot, slediti nadarjenosti ali predanosti in vztrajnosti..
 • Kako lahko podjetništvo postane del poklicne poti?
 • Poklici v času robotike in umetne inteligence – izginjajoči in porajajoči se poklici

Predavanje spodbujala aktivno sodelovanje udeležencev. 
Interaktivno predavanje traja 3 šolske ure.

Udeleženci bodo dobili naslednje konkretne ideje:
 • Najmanj pet kratkih dejavnosti, ki jih bodo lahko vključili  v redne ure pri različnih predmetih.
 • Najmanj 5 daljših celostnih dejavnosti, s katerimi bodo lahko oblikovali razredne ure.
 • Nekaj navdihov za lastni osebni in strokovni razvoj.
 • Šola kot celota pa dobi dobro osnovo, da  s koordiniranim delom postane “Šola ki aktivno sooblikuje poklicni in karierni razvoj otrok”. 

Predavanje izvedemo na vaši šoli za kolektiv učiteljev in drugih strokovnih delavcev. V predavanje vključimo dejavnosti in smernice, ki jih potem udeleženci lahko uporabijo pri učencih od 1. do 9. razreda. 

Cena predavanja: 300 EUR + potni stroški + DDV

Usposabljanje vodi Danilo Kozoderc
Je univ. dipl. inž. elektrotehnike ter profesor sociologije in filozofije. Na svoji poklcni poti se je sam srečeval s številnimi izzvivi ter bolj ali manj napačnimi oz. pravilnimi odločitvami. To ga je tudi spodbudilo, da se je pred približno 20 leti začel ukvarjati s poklicno in karierno orientacijo. Na več kot 20 šolah je imel delavnice za učence ter predavanja za starše in pedagoške delavce. Bil je vodja projekta Nefiks – indeks neformalnega izobraževanja in se je tudi sicer ukvarjal s promocijo neformalnega izobraževanja kot pomembnega dejavnika karierne orientacije in kasnejše poklicne uspešnosti.

Enajst let je poučeval na srednji šoli. Deset let je vodil in pripravljal program za različne starostne skupine skavtov. Vodil je tabor za Zoisove štipendiste. V zadnjem obdobju pa vodi Modro delavnico – center tehnike in naravoslovja, kjer otroke in mlade navdušujejo za tehniko, naravoslovje, tehnologijo in matematiko. 

Prijave, informacije:

modra.delavnica@gmail.com, 040 395 951

Reference:

“V četrtek, 21. 5. 2015, ste sooblikovali roditeljski sestanek na OŠ Poljane v Ljubljani. Za zelo dober pristop in vsebinsko odlično predavanje se Vam kot razredničarka osmošolcev (pa tudi osebno, kot mama) zahvaljujem.
Želim, da bi Vas čimveč staršev “slišalo” v smislu, da ni dovolj, če otroke “odložiš” na kako gimnazijo in imaš mir pred odločitvijo, ampak da jih je treba spraševati, kaj bi v življenju zares radi počeli.”
Tatjana Rupnik Hladnik, OŠ Poljane Ljubljana


Gospod Danilo je predavanje za starše učencev 8. razredov na naši šoli že nekajkrat izpeljal. S predavanjem so bili zadovoljni starši in učitelji naše šole.
V svojem predavanju staršem svetuje kako lahko svojim otrokom pomagajo pri odločitvi za poklic, kako naj jih spodbujajo, oz. na kaj naj bodo pozorni.
Predavanje tudi popestri s številnimi konkretnimi primeri iz njegovega življenja oz. poklicnega odločanja znanih ljudi.
Predavanje vsekakor priporočam!
Dragica Borko, šolska svetovalna delavka, OŠ Dušana Flisa Hoče


Z gospodom Kozodercem že več let zelo uspešno sodelujemo na področju karierne orientacije.
Med drugim izvaja predavanja o karierni orientaciji za starše devetih razredov. Starše informira, kako naj  pomagajo otroku pri izbiri poklica in načrtovanju karierne poti. Predavanja so aktualna, vsako leto dopolnjena in ponujajo staršem konkretne smernice za pogovore ter druge dejavnosti z otroki. Sodeloval je tudi pri kariernih delavnicah za učence devetih razredov.
Robert Pene Zor, šolska svetovalna služba; Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica OŠ n.h. Maksa Pečarja Ljubljana


PRAKTIČNE DELAVNICE:

⭐ Možnosti vključevanja tehnologije v 1. in 2. triado 

Namen delavnice je, da se učitelji seznanijo s sodobnimi tehnologijami 3D tiska, laserskega graviranja, programiranja, in robotike ter spoznajo preproste in cenovno ugodne načine za seznanjanje otrok s tehniko in tehnologijo.

Vsebine:
 • Programiranje: kako na enostaven način uvajati programiranje
 • Robotika v našem življenju – povezava programiranja in robotike.
 • Srečanje z umetno inteligenco – primeri uporabe v vsakdanjem življenju
 • 3D Tisk in lasersko rezanje ter graviranje – oblikovanje 2D in 3D modelov
 • Pnevmatika in hidravlika v avtomatizaciji in robotiki – kako izdelati model robotske roke.
Kje, kdaj, kako
 • Datum: Po dogovoru
 • Trajanje delavnice: 4 šolske ure
 • Cena:  420  EUR + DDV za zaključeno skupino
 • Lokacija:  V prostorih Modre delavnice, Turnerjeva 107, Fram (rumena zgradba zraven gasilskega doma Fram)

⭐ Naravoslovje za vrtce in 1. triado

Delavnica nazorno prikaže kako s preprostimi sredstvi, ki jih najdemo doma ali poceni kupimo v skoraj vsaki trgovini naredimo zabavne in učinkovite poskuse, ki prebujajo radovednost pri otrocih in razvijajo naravoslovno razmišljanje.

Delavnica prikaže nabor vodenih in komentiranih poskusov (vsaj 15) z naslednjih področij:
 • Gibanje (kotaljenje kroglic, drsenje po klancu in trenje)
 • Zvok (učinki zvoka, spreminjanje frekvence zvoka)
 • Kemijske reakcije (slonova zobna pasta)
 • Pnevmatika in hidravlika (delovanje dvigalke, stiskalnice, robotske roke)
 • Termodinamika – delovanje toplozračnega balona
 • Elektrika (preprosta vezja, delovanje preprostega elektromotorja)
 • Magnetizem (počasno padanje)
 • Zračni tlak in iztekanje vode iz različnih posod
 • Izstrelitev rakete
 • nihanje in vibracije (avtomatski risalnik)
kdaj, kJE, KAKO
 • Datum: po dogovoru!
 • Trajanje delavnice: 3 uri
 • Cena: 380 EUR z DDV + potni stroški
 • Lokacija:  izvedba na šoli (vrtcu)

KONTAKT: Danilo Kozoderc, modra.delavnica@gmail.com, 040 395 951