Izvedli smo že več delavnic za nadarjene učence, tabor za nadarjene učence na OŠ Križevci, z več delavnicami sodelovali na območnem srečanju za nadarjene učence na OŠ Kidričevo, organizirali tabor za študente – Zoisove štipendiste.

LEGO robotika – odprti izziv

Učenci spoznajo osnovne elemente robotike (mehanski, električni, računalniški in programerski del). Skozi kompleksen izziv učenci te element bolj podrobno spoznavajo in se jih naučijo uporabljati. Izziv pa omogoča, da znanje povezujejo in ga v timskem delu nadgrajujejo.

 • Trajanje: 5 ur
 • Starost: tretja triada (od 6. do 9. razreda)
 • Velikost skupine: do 15 otrok
 • Cena: 300  EUR + DDV  + potni stroški

Izdelava namizne igre

Učenci se srečajo z procesom načrtovanje in izdelave idejno zahtevnega in izvedbeno precej preprostega izdelka – namizne igre. Spoznajo celoten proces od ideje do izdelka in razmišljajo tudi o podjetniški izvedbi

 • Trajanje: 8 ur
 • Starost: tretja triada (od 6. do 9. razreda)
 • Velikost skupine: do 15 otrok
 • Cena: 450  EUR + DDV  

Izvedba je mogoča le v Modri delavnici.

Delavnica: Modeli sveta – od matematike preko fizike do tehnike

Namen: Učenci povezujejo matematiko, fiziko in tehniko in skozi povezano dejavnost spoznajo različne  vidike uporabe.  Sestavijo različne matematične like in telesa, preštevajo in računajo ploskve, robove in diagonale. Zgradijo model mosta z zahtevano nosilnostjo in vrtavko, ki se bo kar najbolj dolgo vrtela. Ob dejavnostih spoznajo tudi različne poklice, ki so povezani z matematiko, fiziko in tehniko.

 • 3-urna delavnica: 270 EUR + DDV
 • 5-urna delavnica: 450 EUR + DDV
 • Starost: druga in tretja triada (od 4. do 9. razreda)
 • Velikost skupine: do 15 otrok

Rubikova kocka in ostale mehanske uganke

Učenci spoznajo najbolj prodajano igračo na svetu in igračo, ki jo pozna največ ljudi – Rubikovo kocko. Spoznajo mehanizem delovanja kocke, kombinatoriko, ki je osnoven koncept kocke ter različne načine oz. metode reševanja kocke. Učenci pri tem dobijo nov pogled na zanimive prostorske premike in s tem krepijo prostorsko predstavo. Prav tako spoznajo načine delovanja različnih mehanizmov kock in ugank. Srečajo se z besedo algoritem, spoznajo kaj je to in kako deluje.

 • Trajanje: 4 – 5 ur
 • Starost: druga in tretja triada (od 4. do 9. razreda)
 • Velikost skupine: do 15 otrok
 • Cena: 450  EUR + DDV

DELAVNICA: OD USTVARJALNOSTI DO PODJETNIŠTVA

Učenci spoznajo in preskusijo proces prepoznavanja potreb, razvoj od ideje do zasnove izdelka ali storitve ter osnovne elemente, ki so potrebni da podjetniška ideja zaživi (poslovni model). V manjših skupinah analizirajo potrebe / priložnosti, izberejo svoj izziv in pripravijo poslovni model za določen izdelek ali storitev.

Trajanje: 5 ur
Starost: tretja triada (od 6. do 9. razreda)
Velikost skupine: do 15 otrok
Cena: 450  EUR + DDV  + potni stroški

OBLIKOVALSKO RAZMIŠLJANJE (DESIGN THINKING)

Udeleženci spoznajo elemente oblikovalskega razmišljanja in ob konkretnem izzivu oblikujejo rešitev, ki odgovarja na dane potrebe. Udeleženci spoznajo oblikovalsko razmišljanje do te mere, da ga lahko kasneje uporabijo pri raziskovalnih nalogah in na delovnem mestu. To prispeva k razvoju posameznikove samozavesti glede njegovega ustvarjalnega potenciala.

 • Krajša izvedba 4 ure; cena 450 EUR+ DDV + potni stroški
 • Daljša izvedba 8 ur (v dveh ali treh dneh), 660 EUR + DDV +potni stroški
 • Starost: tretja triada (od 6. do 9. razreda)
 • Velikost skupine: do 15 otrok

Tehnik-UM (Tehniško – tehnološki izziv)

Udeleženci spoznajo orodja in naprave, ki so na voljo v Modri delavnici (Laserski gravirni stroj, 3D tiskalnik, LEGO Mindstorms in ostali LEGO Education kompleti, strojčki in ročno orodje za obdelavo lesa)  in osvojijo osnovne načine uporabe.

Udeleženci prepoznajo problem oz. izziv v okolju ali pa izberejo enega izmed ponujenih in v manjših skupinah 4 do 5 udeležencev izziv  analizirajo, poiščejo rešitve ter rešitev tehnično izvedejo. Analizirajo in načrtujejo možnosti za podjetniško realizacijo dane rešitve.

 • Trajanje: 5 do 8 ur
 • Starost: tretja triada (od 6. do 9. razreda)
 • Velikost skupine: do 15 otrok
 • Cena: 450  do 660 EUR + DDV

Pokličite 040 395 951 ali pišite modra.delavnica@gmail.com