Naravoslovni dan oz. naravoslovne delavnice v organizaciji in izvedbi Modre delavnice so aktivno učenje z delom. Učenci v malih skupinah načrtujejo, ustvarjajo, gradijo, poskušajo in se ob tem učijo. Kratka uvodna predstavitev in zaključno vrednotenje poveže znanje in izkušnje v smiselno in razumljivo celoto. Dejavnosti lahko izvedemo za učence od 1. do 9. razreda. Izvedbo prilagodimo starosti učencev.

Cena (za max 2 odd):

 • do 2 uri je 75 EUR + DDV na uro na oddelek  + potni stroški;
 • 3 ure in več pa 60 EUR + DDV na uro  + potni stroški

Teme:

Elektrika

 • motor
 • generator
 • magnetizem
 • električni tok in napetost
 • preprosta električna vezja
elektrika za šole, delavnice, modra delavnica

Gibanje

 • enakomerno in pospešeno gibanje
 • prosti pad
 • hitrost
 • trenje in zračni upor

Energija /Alternativni viri energije

 • toplotna
 • električna
 • mehanska
 • pretvorbe energije
 • model parnega stroja in turbine
 • sončna energija
 • energija vetra
 • energija plimovanja
 • izkoristki
alternativni viri energije, modra delavnica

Sile

 • sestavljanje sil
 • delovanje sil
 • tehtnica
 • kako narediti, da se nekaj ne zlomi pod vplivom sile
sile in sestavljanje sil, konstruiranje, grajenje, modra delavnica, za šole

Zgradba in lastnosti snovi

 • tališče
 • vrelišče
 • gostota
 • elastičnost, plastičnost

Liki in telesa – arhitektura

 • lastnosti posameznih likov in teles
 • od mreže do telesa
 • prekrivanje površine

Pokličite 040 395 951 ali pišite modra.delavnica@gmail.com.