Naravoslovni dan oz. naravoslovne delavnice v organizaciji in izvedbi Modre delavnice so aktivno učenje z delom. Učenci v malih skupinah načrtujejo, ustvarjajo, gradijo, poskušajo in se ob tem učijo. Kratka uvodna predstavitev in zaključno vrednotenje poveže znanje in izkušnje v smiselno in razumljivo celoto. Dejavnosti lahko izvedemo za učence od 1. do 9. razreda. Izvedbo prilagodimo starosti učencev.

Dejavnosti lahko izvedemo v trajanju od 2 do 6 šolskih ur.

Cena (za max 2 odd):

 • do 2 uri je 75 EUR + DDV na uro na oddelek  + potni stroški;
 • 3 ure in več pa 60 EUR + DDV na uro  + potni stroški

Teme

Elektrika 

 • motor,
 • generator,
 • magnetizem,
 • električni tok in napetost,
 • preprosta električna vezja

Gibanje

 • enakomerno in pospešeno gibanje,
 • prosti pad,
 • hitrost,
 • trenje in zračni upor

Energija

 • toplotna,
 • električna,
 • mehanska,
 • pretvorbe energije,
 • model parnega stroja in turbine

Sile

 • sestavljanje sil,
 • delovanje sil,
 • tehtnica,
 • kako narediti, da se nekaj ne zlomi pod vplivom sile

Zgradba in lastnosti snovi

 • tališče,
 • vrelišče,
 • gostota,
 • elastičnost, plastičnost

Alternativni viri energija

 • sončna energija,
 • energija vetra,
 • energija plimovanja,
 • izkoristki,

Kombinatorika in verjetnostni račun

 • na koliko načinov se lahko oblečemo z določenim naborom oblačil,
 • kako pogosto pade šestica na kocki

Liki in telesa

 • lastnosti posameznih likov in teles,
 • od mreže do telesa,
 • prekrivanje površine

Pokličite 040 395 951 ali pišite modra.delavnica@gmail.com.