KREATIVNI TIM BILDING ZA DVIG DELOVNE USPEŠNOSTI

Pred nekaj meseci smo v Framu sami postavili sobo pobega (Escape Room). Soba je vse prej kot običajna Poimenovali smo jo ‘etnološka soba pobega’, saj predstavlja stari mlin, ki ga mora skupina zagnati in tako pomagati duhu starega mlinarja, da se osvobodi.
 

Kakšno energijo potrebuje tim?

Fram je bil med obema vojnama pomembno gospodarsko središče, ki je zraslo ob Framskem potoku. Voda tega potoka je poganjala številne mline, kovačije, žage in oljarno. Kaj pa je tista “voda”, ki poganja uspešne time?

V timu je moč, če le izkorisimo ideje in talente vseh sodelujočih.

Ko smo spremljali skupine, ki so že zaganjale naš mlin, smo opazili veliko komunikacijskih šumov in težav, veliko govorjenja, ki je preglasilo argumente, veliko tihih posameznikov, ki so imeli prave ideje, a niso bili slišani.

Bilo je tudi precej črednega nagona, ko je celotna slupina sledila posamezniku v popolnoma napačno smer.

Zgodilo se je veliko situacij, ki se dogajajo tudi v realnih delovnih timih.

tim-bilding-za-podjetja

Koliko spoznanj lahko odkrijemo v takšni skupni dejavnosti. Le ustaviti se je potrebno in ozavestiti: 

  • Kakšna je bila vloga vsakega posameznika?
  • Kje sem kot posameznik imel težava?
  • Kako smo delovali kot skupina?
  • Kdo je vodil in kdo zaostajal?
  • Kako smo šli v akcije?
  • Kaj smo se naučili?
  • Kaj in kako lahko v našem delovanju izboljšamo?


Ko ekipa pride iz sobe pobega, sledi usmerjeno vrednotenje. Posamezniki in skupina kot celota ozavestijo svoje delovanje.

soba-pobega

Klasična soba pobega se konča, ko skupina razreši vse uganke. Reševanje ugank je zelo močna osebna in skupinska izkušnja. Člane lahko poveže ali oddalji.

Skupina lahko v polnosti izkoristi talente in ideje vseh posameznikov, lahko pa se prepusti močnemu vodniku in zatava ali pa brez nekih konkretnih idej stopica na mestu. Eno in drugo je odlična izkušnja za usmerjeno vrednotenje in učenje.

Gradimo stavbo, gradimo tim.

Tim pa se znajde še v drugačnih izzivih. Včasih je potebno nekaj ustvariti iz nič. Biti pri tem inovativen in obenem ohranjati dovolj veliko mero učinkovitosti.

Velika količina idej je dobrodošlia na začetku, potem pa je ideje potrebno spustiti “skozi sito”, izbrati tiste prave in se odločiti za izvedbo. Kako priti do veliko idej, kako skupaj izbrati najbolj obetavno in kako se v procesu izdelave sproti prilagajati in odločati – to je stvar vaje in načrtnega dela v tej smeri. Prevečkrat tim tega potenciala ne izkoristi oz. ga izkoristi samo delno.

Tim bilding vključuje tudi izkušnjo gradnje, kjer skupina raziskuje, kako lahko najbolj uspešno in učinkovito zgradijo trdno, uporabno in lepo konstrukcijo. Trdnost, funkcionalnost in lepota so nenazadnje tudi značilnosti tima in delovanja v njem.

Pri gradnji konstrukcije smo že doživeli tisti pravi zanos (flow), ko so udelženci praktično brez besed gradili konstrukcijo in se brez besed sporazumevali. Čuječnost in zaznavanje namenov, želj in občutij sodelavcev oz. ostalih članov ekipe, občutno izboljša razumevanje in delovanje ekipe.
Doživeli pa smo tudi to, da kljub veliko besedam niso prišli nikamor. 

konstruiranje, grajenje

Skozi igro do učenja.

In potem pridejo še LEGO kocke. Večno nova igrača, ki vedno znova pritegne in potegne tudi odrasle. Prebudijo se otroški spomini in gospodje in gospe padejo v igro. Igra prebudi v človeku skrite potenciale in skrite strasti. Odlična izkušnja za vrednotenje in krepitev timskega dela. 

Podamo konkreten izziv, ki seveda dopušča veliko možnosti in ustvarjalnost. Cilj, ki ga je potrebno doseči, pa je jasen in določen.

Tim torej pade v igro. Igra lahko preide v boj. Kdo bo prevzel pobudo? Kdo bo dal idejo? In kdo bo premaknil projekt iz mrtve točke?
Tim se gradi in preizkuša. Odkriva lastne meje in meje posameznikov ter premika te meje.

Čas trajanja tim bildinga: 4 – 5 ur

Število udeležencev: 4 – 14 udeležencev

Kje: Modra delavnica, Turnerjeva ulica 107, 2313 Fram
(Rumena stavba zraven gasilskega doma Fram)

Vas zanima? Pišite nam / pokličite nas za več informacij:
modra.delavnica@gmail.com
040 395 951 (Danilo Kozoderc)

Tim bilding je sestavljen iz treh konkretnih izkušenj, ki ponujajo varno okolje za učenje:

  • Soba pobega (Escape room) Zaženi mlin
  • Načrtovanje in izdelava konstrukcije nadstrešnice
  • LEGO izziv (Vozilo, ki prevozi najdaljšo razdaljo)

Okolje, v katerem se znajdejo člani tima na tim bildingu, zelo spominja na različne delovne naloge in izzive, tako da bodo člani naučeno lahko brez težav prenesli v svoje službene in delovne procese.

Prenos bo lažji, ker ne ostanemo le pri implicitnem učenju, ampak naredimo korak k eksplicitnemu učenju. Odpremo prostor za usmerjeno vrednotenje osebne in skupinske izkušnje.  Tim tudi poišče možnosti, kako bi drugič deloval bolj uspešno in učinkovito.

Tim bilding pripravimo za delovne time in skupine iz podjetij, javnih ustanov, nvo.
Največji učinek dosežemo, če gre za tim, ki tudi sicer sodeluje v delovnem procesu organizacije