MEDNARODNA STEM KONFERENCA

V organizaciji Zavoda Simetris – Modra delavnica iz Frama (Slovenija), bo 28. junija 2022 med 11h in 14h, potekala mednarodna spletna konferenca na temo STEM poučevanja in učenja z delom. Na spletni konferenci bodo predstavljene možnosti in izzivi STEM izobraževanja. STEM je kratica za Science, Engineering, Technology, Math in pomeni združevanje teh naštetih področij znanosti pri konkretnem, praktičnem poučevanju in učenju, kjer otroci aktivno z rokami in glavo ustvarjajo in se učijo.

DODATNO ⭐ ⭐ ⭐

Za spletno konferenco STEM poučevanje in učenje z delom iščemo konkretne primere dobrih praks, kjer učenci ustvarjajo in se skozi delo učijo STEM. Prijava prispevka (spodaj klik na gumb) je hkrati tudi prijava na konferenco!
Po potrebi bomo določene predstavitve prispevkov razdelili v A) Spletno ZOOM predstavitev in B) spletni plakat ali vnaprej posnet video.

Vsebina (nekaj glavnih točk) STEM konference

Kako razvijati  STEM izobraževanje v šolah
Katere so ovire za boljši razvoj STEM-a?
Kakšna je vloga “STEM ravnatelja”?

Kakšna je vloga “STEM učiteljev”?
Katera orodja lahko uporabimo?
Učenje z delom kot osnova izobraževanja STEM.

Na spletni konferenci bodo sodelovali tudi cenjeni gostje (predavatelji), ki že vrsto let s svojimi izkušnjami v različnih okoljih delujejo pod principom STEM poučevanja. Predavatelji bodo:

  • Milan Fakin, ravnatelj OŠ Breg Ptuj (vidik ravnatelja in šole, kako uporabljati STEM)
  • Ivo Dovič, učitelj tehnike in tehnologije na OŠ Trnovo (konkretni primeri STEM v 6. do 9. razredu)
  • dr. Les Squires, dr. pedagogike, podjetnik in svetovalec (predstavitev Boston Computer Society – največje svetovno združenje uporabnikov računalnikov v 80-tih letih – kot izziva za razvoj STEM)
  • Danilo Kozoderc, vodja STEM centra Modra delavnica (kako s prototipnim učenjem že od 1. razreda naprej vzpodbujati radovednost in ustvarjalnost učencev)

Podrobnejši opisi predavanj posameznih predavateljev:

Milan Fakin

Milan Fakin je trenutni ravnatelj OŠ Breg Ptuj. V predavanju bo osvetlil vidik ravnatelja in šole kot organizacije nasploh, pri srečevanju s STEM poučevanjem in njegovo uporabo v učilnicah.

Ivo Dovič

Ivan Dović že več kot 20 let poučuje tehniko in tehnologijo ter izbirne predmete s področja tehnike. Trenutno je zaposlen na OŠ Trnovo. Svoje izkušnje pogosto deli z učitelji na študijskih srečanjih za tehniko in tehnologijo, na konferenci naravoslovnih predmetov NAK, na spletnih predavanjih Tehnika je zakon. Pogosto objavlja tudi v reviji TIM.
V svoji predstavitvi bom predstavil nekaj primerov iz mojega poučevanja tehnike in tehnologije, za katerih bi lahko rekel, da vključujejo STEM elemente. Na primeru lesenega parnika in lesenega gibljivega avtomata bom opisal kako lahko STEM elemente na zanimivi in igriv način vključimo v pouk 6. razreda. Z učenci 7. razreda poučevanje z STEM elementi najlažje dosežem ob izdelavi električnih avtomobilov, z učenci 8. razreda pa ob izdelavi in preizkušanju reaktivnih avtomobilov. Opisal bom tudi ustvarjalne delavnice po principu “Start UP” vikendov, ki jih že vrsto let izvajam za učence 8. in 9. razreda in so tudi izjemna priložnost za poučevanje po metodi STEM oz. meni še ljubši STEAM.

dr. Les Squires

Les je doktoriral iz pedagogike na univerzi Columbia. Tema nejgove dizertacije ja bil Bloomova taksonomija učnih ciljev. Na eni od ameriških univerz je deloval kot svetovalec za razvoj študentov. V Boston Computer Society je  kot svetovalec  pomagal posameznikom in podjetjem pri osvajanju računalniških veščin. Vrsto let je vodil lastno podjetje, ki je izdelovalo računalniške programe za podporo podjetjem. Njegovo osrednje vodilo je sodelovanje. Različne organizacije je podpiral pri razvoju  sodelovanja na spletu. Vrsto let je bil član raziskovalnega odbora svetovne organizacije za projektni management IPMA.

Danilo Kozoderc

Danilo Kozoderc je vodja Zavoda Simetris in Modre delavnice, kreativnega STEM centra za poučevanje otrok in odraslih v Framu.

Že deset let izvaja delavnice po šolah in vrtcih s področja STEM, vodi počitniške delavnice za otroke in pripravlja ter izvaja tehnične dneve po šolah. Enajst let je učil strokovne predmete na Srednji strojni šoli v Maribor.

Prijavo lahko izpolnite tudi kar tukaj. Kar pogumno 🙂