OPERACIJA VZPOSTAVITEV CENTRA »MODRA DELAVNICA« – OD POSKUSA DO POKLICA

Temelj za izvajanje operacije, katero sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je potreba po zagotavljanju boljših zaposlitvenih možnosti in novih t.i. zelenih delovnih mest na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica. Cilj je zmanjševanje pomanjkanja podjetnosti in ustvarjanje novih delovnih mest na območju omenjenih občin – območju lokalne akcijske skupnosti LAS DOBRO ZA NAS. Ker ne gre le za ustvarjanje novih delovnih mest, ampak tudi za pridobivanje konkretnih znanj, veščin in kompetenc, kar pozitivno vpliva na dolgoročen razvoj območja, imata pri tem ključno vlogo in pomen spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti.

Prav iz teh razlogov, smo se v Zavodu Simetris Morje odločili za vzpostavitev projekta »Modra delavnica«, katerega namen je ustanovitev skupnostnega centra tehniškega in drugega ustvarjanja. Tako se bodo lahko mladi učili in pridobivali veščine skozi delo ter se ob tem seznanjali z robotiko, naravoslovjem in alternativnimi viri energije. Veliko priložnosti bodo imeli tudi za ustvarjanje na področju tehnike, katere znanje je pomembno za zmanjševanje pomanjkanja kadrov v tehničnih poklicih. S tem namenom smo k sodelovanju privabili in vključili, zraven Občine Rače – Fram, ki  še podjetje Orodjarstvo Gorjak d.o.o. iz Rač in Zavod SiOk iz Slovenske Bistrice.

V prostorih Modre Delavnice boste našli zanimivo in predvsem uporabno tehnologijo – 3D tiskalnik, laserski gravirni stroj, LEGO Mindstorms (roboti) in druge LEGO Education komplete, računalnike in tablične računalnike s programi za 3D modeliranje in daljinsko upravljanje z roboti, delovne stroje in orodje za oblikovanje izdelkov iz lesa, kovine, plastike in drugih materialov, peč za glino in lončarsko vreteno, šivalni stroj, veliko tablo za poučevanje in načrtovanje, v glavnem vse, kar majhni in veliki mojstri potrebujejo pri uresničevanju svojih idej in ciljev. V naših prostorih se bo nahajala tudi kuhinja, kjer bodo potekali kuharski tečaji.

 

Pripravljamo široko paleto programov in dejavnosti za:

 • predšolske in osnovnošolske otroke,
 • dijake, ki želijo bolje spoznati tehnične poklice in tehnično naravnano delo in si s tem pridobiti nove izkušnje,
 • mlade s svojo idejo in mlade v poklicih
 • starejše.

 

Dejavnosti oziroma delavnice, ki jih pripravlja in izvaja Modra Delavnica (v sodelovanju s partnerji):

 

 • 3D tiskanje
 • Lasersko graviranje in rezanje
 • Robotika z Lego Education – WeDo in Mindstorms
 • Spoznavamo stroje in naprave z Lego Education
 • Alternativni viri energije za otroke
 • Delovna mesta za ročno obdelavo
 • Mladi modelar
 • Oblikuj izdelek ali storitev
 • Preizkusi se – program odkrivanja poklicne poti s poskušanjem
 • Oblikovalsko razmišljanje
 • Šivanje
 • Oblikovanje gline
 • Kuharski tečaji
 • Tehnični dnevi (z Orodjarstvo Gorjak)
 • ABC orodjarstva za otroke (z Orodjarstvo Gorjak
 • Poklicni preizkus (z Orodjarstvo Gorjak)
 • Dramsko raziskovanje (z Zavod SIOK)
 • Učimo se od oseb s posebnimi potrebami (z Zavod SIOK)
 • Poklicna uspešnost priseljencev (z Zavod SIOK)
 • Inovativne učne ure (z Zavod SIOK)

 

 

 

 

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji:

www.eu-skladi.si ,

povezava na spletno stran LAS DOBRO ZA NAS:

www.lasdobrozanas.si ,

povezava na spletno mesto občine Rače – Fram:

www.race-fram.si ,

povezava na spletno mesto Orodjarstva Gorjak:

www.orodjarstvo-gorjak.si ,

povezava na spletno mesto Zavoda SIOK:

www.sioksb75.wixsite.com/siok/siok-onas ,