Zakaj se pravzaprav otroci v šoli učijo. Večina bi vam rekla, da za ocene. Ko oceno dobijo naučeno pozabijo. Pozabijo zato, ker se učijo abstraktnih stvari. Stvari, ki jih ne razumejo, stvari, ki ne prebujajo neben strasti v njih.

Učijo se in nič ali zelo malo delajo, poskušajo. V dokumentu je nekaj smernic, kako narediti učenje bolj učenje za to, da bodo otroci znali nekaj narediti in vzporedno se bodo tudi naučili potrebnih dejstev in definicij, če so res potrebne.