V našo ponudbo delavnic in dejavnosti za otroke, mlade in odrasle, vključujemo tudi prodajo priznanih in s strani strokovnjakov (učiteljev) priporočanih didaktičnih materialov.

Naša spletna trgovina:  http://trgovina.simetris.si/

NUMICON:

Numicon je številski didaktični sistem. Namenjen je za učenje temeljnih številskih konceptov, osnovnih računskih operacij, delo z vzorci. Uporabljamo ga lahko v vrtcih, šolah in doma z otroki od 3 do 9 let.

Numicon omogoča veččutno učenje. Otroci material premikajo, z njim gradijo številske struktura, ga tipajo, opazujejo barve in oblike. Numicon izhaja iz Velike Britanije (Oxford Universiy Press), kjer ga uporabljajo na približno 6000 šolah.  V Sloveniji ga že uporabljajo na več kot 20 osnovnih šolah in vrtcih.

Numicon ponudba: http://www.simetris.si/numicon/ponudba/

Numicon v spletni trgovini:  http://trgovina.simetris.si/izdelek/numicon-razlicni-paketi/

ZOMETOOL:

Zometool je konstruktorski sistem, ki ga obožujejo otroci in Nobelovi nagrajenci. Omogoča praktično neomejene možnosti gradnje geometrijskih modelov, modelov kemijskih in kristalnih struktur ter drugih modelov narave. Prav tako pa lahko sestavimo različne modele mostov, stavb in podobno. Ustvarjalnost tudi tukaj nima meja in otroke potegne v zavzeto delo.

S povezovanjem geometrije od starih Grkov do kvantne fizike ter od zgradbe snovi do vesolja, je Zometool osnova prostorske predstave za uspešno delo v znanosti in tehniki.

Na voljo so različni paketi (za individualno rabo, za delo v razredu, za izdelavo večjih skulptur,…)

Zometool v spletni trgovini:  http://trgovina.simetris.si/izdelek/zometool-razlicni-paketi/

ROBOT Botley in ROBOTSKA MIŠKA:

Robot Botley ponuja učenje osnov programiranja skozi igro. Robotka lahko programiramo oz. vodimo z enostavnimi ukazi ali ga nastavimo tako, da sledi črti.

Robotska miška deluje na podoben princip kot Botley, le da jo upravljamo s pritiski na smerne puščice, ki se nahajajo na njej. Ena izmed aktivnosti je, da otroci vodijo miško do sira. Oblikujejo se različni poligoni oz. labirinti.

Botley v spletni trgovini:  http://trgovina.simetris.si/izdelek/botley-robot/

Miš v spletni trgovini:  http://trgovina.simetris.si/izdelek/robot-mouse/

Kvalitetne didaktične pripomočke izdelujemo tudi sami v Modri delavnici:

POŠTEVANKA V MREŽI:

Didaktični učni pripomoček za učenje in utrjevanje poštevanke. Primerno za otroke od 8 let naprej. Velikost 28.5 x 28.5 cm. Leseni učni pripomoček, narejen v Modri delavnici, z uporabo laserskega stroja za graviranje in rezanje.

Poštevanka v spletni trgovini:  http://trgovina.simetris.si/izdelek/postevanka-v-mrezi/

HIDRAVLIČNA ROBOTSKA ROKA:

Po priloženem načrtu otroci sami sestavijo hidravlično roko, ki je narejena z lesa z uporabo laserskega gravirnega stroja. Ob tem spoznajo nekaj osnovnih načel hidravlike in pnevmatike in osnovne mehanizme, ki omogočajo gibanje robotske roke. Ko je roka sestavljena, ponuja zanimive možnosti igre in tekmovanja. Otrok lahko z roko prenaša posamezne pripravljene elemente (kocke, kamne, …) iz enega mesta na drugo. Dva otroka lahko tekmujeta, kateri bolj hitro opravi določen prenos.

Robotska roka v spletni trgovini:  http://trgovina.simetris.si/izdelek/hidravlicna-robotska-roka/

Obiščite našo spletno trgovino:  http://trgovina.simetris.si/

Za več informacij:

  • nas pokličite: 040 395 951
  • pišite: modra.delavnica@gmail.com