Želimo vam uspešno 2021!

Spremljajte nas še naprej v letu ki prihaja, letu 2021.Skrbimo za to, da vašim otrokom ne bo primanjkovalo naravoslovnega raziskovanja. Bi radi podprli ustvarjanje kakovostnih vsebin iz področja naravoslovja za …