Želimo vam uspešno 2021!

Spremljajte nas še naprej v letu ki prihaja, letu 2021.Skrbimo za to, da vašim otrokom ne bo primanjkovalo naravoslovnega raziskovanja. Bi radi podprli ustvarjanje kakovostnih vsebin iz področja naravoslovja za …

celoletni programi modra delavnica fram

CELOLETNI PROGRAMI 2020/2021

S koncem septembra oz. v začetku oktobra 2020, pričenjamo z izvajanjem celoletnih programov! Vabljeni so otroci od 6 do 14 let, ki jih zanima tehnika, tehnologija in znanost. Več o …