NOVO: ARHITEKTURNA DELAVNICA

TEHNIŠKO – NARAVOSLOVNI DAN ZA OSNOVNE ŠOLE, za največ 6 oddelkov hkrati

Vsak učenec se srečuje z arhitekturo; tam, kjer šivi, šola v katero, hodi in še veliko stvari. Vsak učenec bo nekoč obnavljal ali gradil hišo, kupoval stanovanje ali pa bo na delovnem mestu odgovoren za kakšno investicijo, Potrebno je, da ima osnovni pogled na arhitekturo, ki mu bo pomagal pri boljši izvedbi. Vsaka arhitekturna stvaritev mora biti funkcionalna (služi svojemu namenu), trdna (prenaša vse obremenitve), lepe (skladna z okoljem in vzbuja estetske občutke v opazovalcih) ter trajnostno naravnana (se vklaplja v okolje,  in ima na okolje kar najmanjši vpliv ter bo obstajala kar najbolj dolgo).

Koliko se zavedamo teh štirih elementov? Koliko se jih zavedajo otroci? Zamislimo si enega zadnjih velikih arhitekturnih dosežkov v naši soseščini – most na Pelješac, ki ga je projektiral slovenski inženir Marjan Pipenbaher. Kaj je potrebno, da bo ta most prenesel vse možne obremenitve, zakaj je umeščen tam, kjer je in zakaj je takšne oblike kot je?

Izvedemo lahko tehnični dan za 6 oddelkov hkrati. Vsak oddelek se sreča s štirimi vsebinami, kjer večino časa praktično ustvarjajo in skozi delo spoznavajo arhitekturne zakonitosti, v kratki predstavitvi pa pokažemo tudi nekaj dejstev, ki jih povežemo s praktično izkušnjo.

  • Trdnost. Gradnja arhitekturnega objekta in preizkušanje njegove trdnosti (obtežitev, veter, potres); oblikovni elementi trdnosti, pomen materiala
  • Funkcija oz. uporabnost. Učenci izdelajo model zgradbe, ki zadošča podanim zahtevam na začetku
  • Lepota in trajnostna gradnja. Učenci načrtujejo svojo hišo, ki bo upošteval kar največ elementov trajnostne gradnje.Hišo načrtujejo tako, da zadošča estetskim kriterije, Pri tem spounajo nekaj elementov estetike v arhitektur.
  • Urbanizem. Učenci z modeli postavijo naselje in se pogovarjajo, kaj je potrebno pri tem upoštevati.


Tehnični dan traja 5 šolskih ur in je glede na število oddelkov razdeljen na 3, 4 ali 5 časovnih sklopov.

Cena izvedbe je  8 EUR na učenca + potni stroški. Za manj kot 60 Učencev je cena izvedbe po dogovoru.


Informacije in naročilo: info@simetris,si, 040 395 951

Starost: 1. – 9. razred
Za največ 6 oddelkov!V Modri delavnici (Zavod Simetris Morje) smo v zadnjih 4 letih izvedli več kot 80 tehničnih dni po šolah v Sloveniji. Naše vodilo je učenje z delom. Učenci tako 80 % časa delajo in ustvarjajo, 20 % pa je namenjeno teoriji, ki se s praktičnim delom povezuje in prepleta.