Izzivi umetne inteligence pri delu z učenci in mladimi (za mlade pedagoške in mladinske delavce do starosti 30 let)

KDAJ: 24 pedagoških ur,  6 četrtkov po 4 ure od 15h do 18h, začetek 28. septembra in zaključek 9. novembra
CENA: BREZPLAČNO: Projekt financira Ministrstvo za digitalno preobrazbo, v okviru akcije digisi.
LOKACIJA: OŠ Makole (fizično) ali na daljavo preko ZOOM

Umetna inteligenca ima potencial, da sproži največjo revolucijo v izobraževanju doslej. Lahko pa gre mimo učiteljev in šol, kot so odšli mimo spletni iskalniki, FB, mobilni telefoni in še kaj. 

Pri usposabljanju Izzivi umetne inteligence pri delu z učenci in  mladimi bomo odkrivali možnosti UI in skupaj načrtovali dejavnosti za učence ter podporo za učitelje. Spodbujali bomo tudi razmislek o stranpoteh umetne inteligence ter se dotaknili etičnih vprašanj, ki jih uporaba umetne inteligence prinaša v naša življenja in v svet učencev ter šolstva nasploh..

Vsebinski poudarki: 

 • Osnovni koncepti UI: strojno učenje, globoko učenje, naravno obdelovanje jezika 
 • Primeri uporabe UI v vsakdanjem življenju in izobraževanju
 • Kako UI vpliva na spletno varnost
 • Prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti na spletu povezanih z UI
 • Pomen kritičnega razmišljanja v dobi UI
 • Razvoj kompetenc za presojanje vpliva UI na družbo
 • Primeri etičnih dilem, povezanih z UI
 • Predstavitev orodij za prilagajanje učenja z UI
 • Primeri uporabe UI v različnih predmetih
 • Predstavitev načinov za avtomatizacijo učiteljevega dela
 • Kako prilagoditi učenje z UI glede na potrebe posameznega učenca
 • Kako UI lahko pomaga učiteljem pri načrtovanju učnih vsebin
 • Kako uporabiti igre in simulacije, ki temeljijo na UI za izboljšanje učenja
 • Predstavitev primerov iger za učenje različnih predmetov
 • Načrtovanje izobraževalnih iger s pomočjo UI
 • Kako spodbuditi raziskovalno delo učencev s pomočjo UI
 • Razprava o družbenih in etičnih vplivih UI v izobraževanju in družbi
 • Izzivi in priložnosti povezane z razvojem UI v prihodnosti
 • Načrtovanje projektov za ozaveščanje učencev o etičnih vidikih UI
 • Kako avtomatizirati proces ocenjevanja in spremljanja napredka učencev z UI

Spletna prijavnica na to sklop delavnic:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.