Hvala!

Spoštovani podpornik / spoštovana podpornica,

Iskreno se vam zahvaljujemo za vašo donacijo. V teh težavnih časih nam bo pomagala preživeti in ustvarjati programe, ki jih lahko ustvarjamo. Predvsem ustvarjamo eModro delavnico s številnimi izzivi in izobraževalnimi vidi za otroke in mlade. Naše delo lahko spremljate na FB: modradelavnica in YouTube.

Predvsem pa nam bo vaš dar pomagal, da bomo lahko obstali in se kar najbolje pripravljali za tisto, kar je naše poslanstvo: navduševati otroke in mlade za tehniko, naravoslovje, tehnologijo in matematiko ter jim omogočiti učenje z delom.

Ekipa Modre delavnice, Zavod Simetris Morje

Dear suporter

Thank you very much for your donation. During these difficult times, this donation will help us survive and create programs that we can create. Above all, we create an eBlue workshop with many challenges and educational videos for children and young people. You can follow our work on FB: modradelavnica and YouTube .

Above all, your gift will help us to be able to stand and prepare ourselves best for what our mission is: to inspire children and young people for engineering, science, technology and mathematics and to enable them to learn by doing.

Blue Workshop team

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.