SEMINAR/DELAVNICA: Arduino

Datum seminarja: 14. (13h-19h) in 15. (9h-16h) novembra 2019 (odmor za malico 12:15 – 13:00)

Organizator: Zavod Simetris Morje in DRTI – Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja.
Lokacija izvedbe: Modra delavnica, Turnerjeva 107, 2313 Fram (rumena stavba zraven gasilskega doma Fram)
Izvajalec seminarja: Prof. dr. Slavko Kocijančič s sodelavci
Cena seminarja: Kotizacija za dvodneven seminar na udeleženca je 60 € + DDV.

Prijave na seminar: do 12. 11. 2019 na elektronski naslov: modra.delavnica@gmail.com
Informacije: 040 395 951.

Arduino je mikrokrmilnik na matični plošči, ki je zasnovan tako, da je uporaba elektronike v multidisciplinarnih projektih, bolj dostopna. Primerna je tudi za osnovnošolce. Ta seminar želi usposobiti učitelje in mentorje, da bodo navduševali in usmerjali otroke v izdelavo elektronskih in robotskih projektov.

Cilji in dosežki udeležencev seminarja:
– usposobiti udeležence za namestitev gonilnikov in programskega okolja Arduino IDE,
– predstaviti uporabo krmilnika »Arduino« skupaj z zbirko elektronskih gradnikov in učnimi gradivi namenjenih pouku izbirnega predmeta Elektronika z robotiko kot tudi pripravi učencev na tekmovanje iz elektronike v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije,
– na konkretnih primerih iz elektronike in robotike predstaviti programiranje Arduina v programskem okolju Arduino IDE,
– udeleženci seminarja predstavijo svoje vizije uporabe vsebin na temo seminarja pri svojem pedagoškem delu.

Način izvedbe
Delavnica poteka dva dneva v trajanju po 8 šolskih ur, skupaj 16 ur. Od tega je 12 ur namenjeno usposabljanju za delo z zbirko v skupinah s po dvema udeležencema. 4 ure so namenjene refleksiji udeležencev na vsebino seminarja in predstavitvi vizij za uvajanje Arduina v šolsko prakso.

Kaj (pri)dobijo udeleženci seminarja?
Poleg znanja in veščin, ki so razvidne iz ciljev in programa seminarja, vsak udeleženec dobi primere

programov in programske knjižnice za okolje Arduino IDE ter elektronsko učno gradivo s primeri uporabe.
Na seminarju bomo uporabljali cenovno dostopno zbirko (39 €) z 42 elementi (na fotografiji), ki smo jo sestavili posebej za seminar in delo v šoli, ki jo je mogoče naročiti.
Udeleženci dobijo tudi potrdilo o udeležbi in sodelovanju na posodobitvenem seminarju za učitelje, ki šteje za napredovanje v učiteljske nazive.

Pogoji za udeležbo na seminarju
Seminarja se lahko udeleži kdorkoli, ki jih program seminarja zanima. Pričakujemo interes udeležencev za uvajanje poučevanja, kjer se vsebine tehnike prepletajo z naravoslovnimi in računalniških temami.

Program seminarja
Trajanje skupaj 16 ur v dveh dnevih
– Namestitev programskega okolja Arduino IDE in gonilnikov za Arduino na računalnik, kako preveriti, da Arduino deluje,
– prvi koraki v programiranje krmilnika Arduino v prostodostopnem programskem okolju Arduino IDE,
– digitalni izhod v povezavi s svetlečimi diodami (LED) in tranzistorjem kot stikalom za vklop porabnikov z večjo močjo (žarnica, piskač, motor),
– uporaba zank in pogojev pri programiranju, namestitev primerov programov v Arduino IDE,
– uporaba analognega vhoda preko potenciometra, prenos merskih podatkov v osebni računalnik,
– uporaba senzorja za temperaturo LM35, merjenje in izpis temperature,
– uporaba drugih analognih in digitalnih senzorjev (svetlobni, magnetni, mikrofon)
– vezava h-mostiča pri krmiljenje hitrosti vrtenja gredi enosmernega motorja,
– uporaba senzorjev v povezavi z digitalnimi izhodi,
– programiranje časovnika (timer),
– predstavitev tekmovanj iz robotike in elektronike za učence (izvaja ZOTKS v sodelovanju z DRTI),
– predstavitev idej o uporabi Arduina pri pouku (vsaki udeleženec do 5 minut)

Prijave na seminar: do 12. 11. 2019 na elektronski naslov: modra.delavnica@gmail.com
Informacije: 040 395 951.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.